Jeni i ri në Basel?

Informata për kujdesin ditor dhe shkollat

A keni ardhur rishtazi në Basel-Stadt dhe a keni fëmijë të moshës parashkollore apo të moshës shkollore? Për informata të përgjithshme dhe këshilla për kujdesin ditor/strukturat ditore (Tagesbetreuung/Tagesstrukturen) dhe shkollat (Schulen) mund ta kontaktoni

Departamentin e Edukimit/Arsimit (Erziehungsdepartement) të kantonit Basel-Stadt
+41 61 267 84 00 (E hënë–E premte nga ora 8–12 dhe 14–17)
ed@bs.ch

Këshilla mund të merrni edhe nga punonjësit e institucioneve të shënuara më poshtë.

Regjistrimi në shkollë

Fëmijët dhe të rinjtë e porsaardhur mund të regjistrohen në shkollë pasi ta caktoni një termin me telefon. Për këtë qëllim mund t´ju drejtoheni institucioneve të shënuara më poshtë.

Për regjistrim në shkollë ju lutemi të sillni me vete:

  • Pasaportën/Letërnjoftimin e fëmijës
  • Certifikatën familjare (Familienbüchlein), lejen e qëndrimit (Niederlassungsbewilligung ose Aufenthaltsbewilligung) të prindërve dhe të fëmijës
  • Dëftesat e shkollës

Njohuritë e gjuhës gjermane

Fëmija juaj nuk flet gjermanisht? Në shkolla mund të gjeni oferta për mësimin e gjuhës gjermane për fëmijët që kanë ardhur rishtazi në Basel-Stadt. Edhe për prindërit ofrohen kurse të gjermanishtes. Për këtë do të informoheni më detajisht kur ta regjistroni fëmijën në shkollë.


0–4 Jahre (respektive bis Schulalter)

Tagesheime (Kitas) und Tagesfamilien

Vermittlungsstelle Tagesheime, Freie Strasse 35, Postfach, 4001 Basel
+41 61 267 46 14, www.tagesbetreuung.bs.ch, vermittlung.tagesbetreuung@bs.ch
Vermittlungsstelle Tagesfamilien, Freie Strasse 35, Postfach, 4001 Basel
+41 61 260 20 60, www.tagesfamilien.org, E-Mail: info@tagesfamilien.org
Kontaktstelle Tagesbetreuung Riehen, Wettsteinstrasse 1, 4125 Riehen
+41 61 646 82 56, www.riehen.ch , tagesbetreuung@riehen.ch
 

2–4 Jahre

Spielgruppen

Fach- und Kontaktstelle für Spielgruppen Basel + Region
Freie Strasse 35, 4001 Basel
+41 61 690 26 96 (Montag- und Mittwochnachmittag), www.fks-bsplusregion.ch, info@fks-bsplusregion.ch
Kontaktstelle Tagesbetreuung Riehen, Wettsteinstrasse 1, 4125 Riehen
+41 61 646 82 56, www.riehen.ch , tagesbetreuung@riehen.ch 
 

5–6 Jahre

Kindergarten (Beginn der obligatorischen Schule) inkl. Tagesstrukturen

Volksschulen, Kohlenberg 27, 4001 Basel
+41 061 267 54 60, www.volksschulen.bs.ch, volksschulen@bs.ch
Gemeinde Riehen, Erlensträsschen 10, 4125 Riehen
+41 61 645 97 97, www.riehen.ch, leitunggemeindeschulen@riehen.ch


7–12 Jahre

Primarschule (1. bis 6. Schuljahr) inkl. Tagesstrukturen

Volksschulen, Kohlenberg 27, 4001 Basel
+41 61 267 54 60, www.volksschulen.bs.ch, volksschulen@bs.ch
Gemeinde Riehen, Erlensträsschen 10, 4125 Riehen
+41 61 645 97 97, www.riehen.ch, leitunggemeindeschulen@riehen.ch


13 Jahre

Sekundarschule (7. Schuljahr) inkl. Tagesstrukturen

Volksschulen, Kohlenberg 27, 4001 Basel
+41 61 267 54 60, www.volksschulen.bs.ch, volksschulen@bs.ch


Ab 14 Jahren

Weiterbildungsschule WBS (8.–9. Schuljahr)

Volksschulen, Kohlenberg 27, 4001 Basel
+41 61 267 54 60, www.volksschulen.bs.ch, volksschulen@bs.ch
Gymnasien (8.–12. bzw. 8.–13. Schuljahr)

Mittelschulen und Berufsbildung, Leimenstrasse 1, 4001 Basel
+41 61 267 62 94, www.gymnasium.ch, mb@bs.ch
 

Ab 16 Jahren

Berufsbildung

Mittelschulen und Berufsbildung, Leimenstrasse 1, 4001 Basel
+41 61 267 84 07, www.berufsbildung.bs.ch, mb@bs.ch
Berufsberatung

Rebgasse 14, 4058 Basel
+41 61 267 86 82, www.berufsberatung.bs.ch, berufsberatung@bs.ch
Fachmaturitätsschule Basel FMS

Engelgasse 120, 4052 Basel
+41 61 317 37 57, www.fmsbasel.ch, fms@bs.ch


Informacione shtesë


Si funksionojnë shkollat në kantonin e qytetit të Bazelit?

Për më shumë informacion mbi «Mësimi gjermanishtes në vitin para çerdhes », «çerdhe dhe strukturat ditë » dhe « Mësimi gjermanishtes për të rriturit » , ju do të gjeni në broshurat nën Publikime ( më poshtë ).

Këshillimorja për të huajt (GGG Migration)

Informacione të përgjithshme për të ardhurit e rinj